УСЛУГИ

Освен чисто транспортна и спедиторска дейност, включващи реализирането на всякакъв вид товари, съответно с всички видове автомобили за вътрешен и международен превоз, Ви предлагаме и:

1. Складиране и съхранение на стоки и товари (опция за видеонаблюдение от клиента на складовата база)

2. Сервизно обслужване на техниката

3. Търговска дейност - Базово складиране

4. Счетоводство по профила Релации: EU / Приоритет Австрия - ежедневно и в двете посоки

Складове: 3 x 250 м2, h=6 / обща рампа / стокови халета Други: ADR оборудвани автомобили E3 / E4 / E 5 Сервиз TIR Компютърна диагностика от квалифициран персонал с техника от водещи производители   / TEXA /.